Działania niepożądane INCIVO (telaprevir) – ciężkie reakcje skórne

Ciężkie reakcje skórne należą do najbardziej niebezpiecznych działań niepożądanych telapreviru. Dotykają one statystycznie ok. 4% leczonych nim pacjentów. U blisko jednego procenta zachodzi konieczność przerwania z tego powodu terapii. W trakcie badań klinicznych nie zanotowano przypadków śmiertelnych wśród pacjentów leczonych telaprevirem, niestety wśród chorych leczonych w ramach „normalnej” opieki zdrowotnej takie przypadki były już notowane. Dotyczyły one pacjentów, u których mimo ciężkich reakcji skórnych, leczenie telaprevirem było kontynuowane.


W dniu 19 grudnia 2012 FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) wprowadziła do ulotki leku INCIVEK (nazwa handlowa telapreviru na rynku amerykańskim) specjalne ostrzeżenie o ciężkich reakcjach skórnych, następującej treści: 

U pacjentów leczonych INCIVEK zgłaszano śmiertelne i niezakończone zgonem poważne reakcje skórne, w tym zespół Stevensa-Johnsona (SJS), wysypkę z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi (DRESS) oraz toksyczną nekrolizę naskórka (zespól Lyella, toxic epidermal necrolysis – TEN).
Śmiertelne przypadki były zgłaszane wśród pacjentów z postępującą wysypką i objawami ogólnoustrojowymi, u których leczenie skojarzone INCIVEK było kontynuowane pomimo stwierdzenia poważnej reakcji skórnej.
W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji skórnych, w tym wysypki z objawami ogólnoustrojowymi lub postępującej ciężkiej wysypki, należy natychmiast przerwać podawanie leku INCIVEK, peginterferonu alfa i rybawiryny. Należy również rozważyć zaprzestanie podawania pacjentowi innych leków, o których wiadomo, że mogą wywoływać ciężkie reakcje skórne. Pacjenci powinni być niezwłocznie poddani pilnej opiece medycznej.

Ważna uwaga
Wszystkie leki, które zamierzasz przyjmować w trakcie terapii trójlekowej, także te wydawane bez recepty, należy skonsultować z lekarzem prowadzącym. Dotyczy to również preparatów ziołowych i suplementów diety.

Interesujące linki:


Brak komentarzy :